2018/2019. tanév étkezési igény bejelentésével kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk minden kedves szülő figyelmét felhívni, hogy intézményükben az étkezési térítési díj fizetése megváltozott, 2018.09.01-től CSAK csoportos beszedési megbízás alapján lehetséges az étkezési térítési díj fizetése.
Az átállás zökkenőmentes biztosítása érdekében kérünk minden szülőt, hogy előzetes kérésünknek megfelelően még augusztus hónapban fáradjanak be a számlavezető bankjukba és kérjenek formanyomtatványt, melynek neve Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésre, melyet először az intézménybe szíveskedjenek elhozni, amit az intézmény adataira vonatkozó rész közös kitöltése után vissza kell vinniük a számlavezető bankjukhoz további adatrögzítés céljából.
Amennyiben nem kapnának ilyen formanyomtatványt, (pl. OTP) az intézménybe legyenek szívesek befáradni, ahol minden szükséges adatot megadunk, hogy a számlavezető bankjuk rögzítse a csoportos beszedési megbízást.
Javasoljuk legfelső összeghatárnak kéthavi étkezési terítési díjat adjanak meg, ami kb.: 30.000 Ft. Az érvényességhez a gyermek, tanuló utolsó iskolában vagy óvodában töltött napja legyen megadva.
A bankban kapott elismervényről az intézmény egy másolatot kér a szülőktől, amit ugyan csak a gazdasági irodán kérünk leadni.
A 2018/19-es tanév étkezési és tanulószobai igényeire vonatkozóan kérjük, hogy a formanyomtatványt kitölteni és leadni szíveskedjenek, legkésőbb 2018. szeptember 07-ig a gazdasági irodán, illetve az osztályfőnököknél. Csak ezen igények beérkezése és összesítése után tudjuk az étkezést, tanulószobai foglalkoztatást gyermekük számára folyamatosan biztosítani.
Amennyiben bármilyen kérdésük felmerülne, augusztusban minden szerdán 8-12-ig várjuk Önöket a gazdasági irodában, szeptembertől az ügyintézési időn belül.

Az étkezési és tanulószobai igényléshez kapcsolódó formanyomtatványok a honlapról letölthetők, illetve az intézmény titkárságán, gazdasági irodáján nyomtatott formában beszerezhetők.

Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez Letöltés
Nyilatkozat a tanulószoba és étkezés igénybevételéhez Letöltés