Trianon 100 – Pályázat

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma pályázatot hirdet az evangélikus nevelési–oktatási intézmények tanulói és gyülekezetei részére a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából.

A pályázat célcsoportja

 • az evangélikus fenntartásban lévő intézmények tanulói
 • az evangélikus gyülekezethez tartozó tanulók (bármely iskola tanulói)
 • a magyarországi és külhoni evangélikus egyházak egyházközségei

A pályázat tematikája:

Iskolák/tanulók

 • Iskolánk helyzete az első világháborús összeomlást követően (1918-tól a húszas évek elejéig) Pl. a településünkre menekült evangélikus pedagógusok pályájának bemutatása
 • Trianon emlékezete a két háború között az iskolai évkönyvek tükrében, pl. egyesületi élet, iskolai ünnepek, kapcsolatok külhoni magyar közösségekkel
 • A revíziós évek (1938-41) emlékezete iskolánkban
 • Trianon a családi emlékezetben (képeslapok, versek, családi naplók, levelek elemzése)
 • Egy jelenleg is működő Kárpát-medencei magyar–magyar iskolai kapcsolat történetének bemutatása (anyaországi és egy, pl. felvidéki magyar iskola kapcsolata)

Gyülekezet

 • Trianon utáni templomépítés története
 • A gyülekezetbe települt menekült evangélikusok egyházépítő tevékenysége
 • Az első világháború után megjelenő új gyülekezeti munkaformák (bibliaóra, szeretetvendégség, szociális munka, ifjúsági munka)
 • A gyülekezet részvétele az evangélizációs alkalmakon, annak hatása a gyülekezet életére a két világháború között
 • Felmenőink élményei a két háború közötti egyházi életről
 • Külhoni gyülekezettel való partnerkapcsolat bemutatása
 • Külhoni magyar nyelvű gyülekezetek megszervezése és élete a két világháború között.

Kiemelkedő személyiségek a külhoni magyar gyülekezetek életében

Pályázni lehet az alábbiak szerint:
Esszével (minimum 10 oldalas, maximum 20 oldalas; Times New Roman 12-es betűméret, 1,15 sorköz; mellékletek nélkül értve);

VAGY

Térbeli installációval vagy kisplasztikával (fotón rögzítve, CD-n, DVD-n elbírálásra beküldve).

VAGY

Hatvan-száznyolcvan másodperces filmfelvétellel (MP4 vagy MOV formátumban, horizontális (fekvő) aspektusban).

A pályázati anyagok beküldési címe:
epszti@lutheran.hu vagy Evangélikus Pedagógiai Intézet, 1085, Budapest. Üllői út 24.
A film beküldéséhez az epszti@lutheran.hu címen jelzett pályázati szándék után biztosítunk feltöltési tárhelyhez hozzáférést.

Az elkészült pályamunkákat a következő szakértőkből álló zsűri értékeli: Ablonczy Balázs – Trianon 100 MTA- Lendület Kutatócsoport tudományos főmunkatárs, Kertész Botond – Evangélikus Országos Múzeum – tudományos főmunkatárs, egyháztörténész, Mirák Katalin – Evangélikus Országos Levéltár – tudományos munkatárs, MEE tényfeltáró bizottságának elnöke, történész, Zászkaliczky Zsuzsanna – Evangélikus Országos Gyűjtemény - közművelődési igazgatóhelyettes, művészettörténész, Péterfi Gábor – kutatótanár, tantárgygondozó

A zsűri által díjazottak a következő nyereményekben részesülnek:

Intézményi és/vagy csoportos pályázók esetén:

I. helyezett: 300.000 forint
II. helyezett: 200.000 forint
III. helyezett: 100.000 forint

Egyéni pályázó esetén:

I. helyezett: 150.000 forint
II. helyezett: 100.000 forint
III. helyezett: 50.000 forint

A legjobb pályázatok az evangélikus „Kutató tanár” és a „Kutató diák” konferenciákon bemutatásra kerülnek. A zsűri értékelése/rangsorolása után, a pályázók értékes jutalmakban részesülnek.

Beküldési határidő: 2020. október 31.
A borítékra (e-mail esetében a „Tárgy” sorba) kérjük felírni, illetve beírni: „Trianon-100”.