Ajánlott olvasmányok jegyzéke

1-4. évfolyam:

Népköltészet: mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, legendák.
Klasszikus magyar szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései; egyszerű szerkezetű meseregények, gyermekregények az alábbi szerzőktől:

 • Arany László
 • Benedek Elek
 • Fekete István
 • Illyés Gyula
 • József Attila
 • Kormos István
 • Lázár Ervin
 • Móra Ferenc
 • Móricz Zsigmond
 • Nagy László
 • Nemes Nagy Ágnes
 • Petőfi Sándor
 • Radnóti Miklós
 • Szabó Lőrinc
 • Tamkó Sirató Károly
 • Wass Albert
 • Weöres Sándor

5-8. évfolyam:

Epika:
Magyar népmesék, népballadák, műmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi
Mondák, mitológiai történetek, bibliai történetek

 • Arany János: A walesi bárdok
 • Arany János: Rege a csodaszarvasról
 • Arany János: Toldi
 • Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy egy másik regénye
 • Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek)
 • Kosztolányi Dezső egy novellája
 • Mikszáth Kálmán egy novellája
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 • Móricz Zsigmond egy műve
 • Petőfi Sándor: János vitéz

További egy-két XX. századi ifjúsági regény és egy-két regényrészlet, például az alábbi szerzők műveiből:

 • Fekete István
 • Szabó Magda
 • Tamási Áron
 • Kortárs szépprózai alkotások és részletek a magyar és a világirodalomból

Líra:
Az alábbi szerzők műveiből:

 • Ady Endre
 • Arany János
 • Csokonai Vitéz Mihály
 • Janus Pannonius
 • József Attila
 • Kosztolányi Dezső
 • Kölcsey Ferenc
 • Petőfi Sándor
 • Radnóti Miklós
 • Szabó Lőrinc
 • Vörösmarty Mihály
 • Weöres Sándor

Kortárs magyar lírai alkotások
A dráma és a színház világa: Egy dráma

Az olvasmányok elektronikusan is elérhetőek az alábbi honlapon:

Magyar Elektronikus Könyvtár