Pampuch Zoltán
INTÉZMÉNYVEZETŐ
Kocsis Zsolt
INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES
Opre Gabriella
NTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES
Kocsár-Kozma Anett
ISKOLALELKÉSZ
Baratiné Janóczki Ágnes
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
kommunikációs szakember
Benke Eszter
tanító
angol műveltségterület
angol idegen nyelv szakos tanár
középiskolai tanár
DÖK VEZETŐ
Bogdány Lajos
földrajz - testnevelés szakos tanár
középiskolai tanár
Csengeryné Simkó Erika
tanító
matematika - francia szakos tanár
Cserbán Tünde
tanító
ének - zene speciális szakkollégium
közoktatás vezetői szakvizsga mentortanári szakvizsga
Dancs Zsuzsanna
angol - számítástechnika szakos tanár
Éles Viktória
matematika - ének - zene - informatika szakos tanár
középiskolai tanár
közoktatás vezetői szakvizsga MESTERPEDAGÓGUS
mester programmal
Fosztó Tímea
tanító ember és társadalom műveltségterület evangélikus vallástanár
kollégiumi nevelőtanár
középiskolai tanár
Frankné Somogyi Zsuzsanna
tanító dráma tanár
differenciáló, fejlesztő pedagógiai szakvizsga
MESTERPEDAGÓGUS
szakértő
Gyöngyösi Lívia
angol idegennyelv - történelem szakos tanár
György Gizella
tanító
magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Horváth Csonka Brigitta
tanító
magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Kandaláné Nádasi Éva
tanító
rajz speciális szakkollégium IGAZGATÓTANÁCS TAG
Kaszásné Somosi Gabriella
tanító
rajz
speciális szakkollégium
Kocsis Barbara
ének-zene, karvezetés szakos tanár
Kocsisné Gacsó Irén
történelem - népművelés szakos tanár
könyvtárpedagógiai tanár
középiskolai tanár
Kolosné Csesznák Orsolya
tanító
angol műveltségterület fejlesztő pedagógus
közoktatás vezetői szakvizsga
Kovács Alexandra
angol nyelv és kultúra tanár
általános iskolai magyartanár
gyakornok
Krisztyián Tiborné
földrajz - testnevelés szakos tanár
Lugosi Mónika
angol idegen nyelv biológia - testnevelés szakos tanár
középiskolai tanár
közoktatásvezetői szakvizsga MESTERPEDAGÓGUS
szakértő
Nagyné Farkas Ibolya
biológia - kémia szakos tanár
középiskolai tanár
Novák Zsolt
történelem - német szakos tanár
Nyiri Krisztina
tanító
magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Ráduly Rita
földrajz - környezettan szakos tanár
középiskolai tanár
fejlesztőpedagógus preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakvizsga
Sántha Dóra
általános iskolai magyartanár rajz és vizuális kultúra tanár
középiskolai tanár
Sebestyén Éva
tanító
ember és társadalomismeret műveltségterület
Soós Barbara
tanító
magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Szabó Károly
matematika - technika számítástechnika - fizika szakos tanár
Szabóné Sipos Gabriella
tanító
könyvtár speciális szakkollégium
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
3 - 4. évfolyam
Székely Adrienn
tanító
ember és társadalomismeret műveltségterület pedagógia tanár
középiskolai tanár
Szerdi Zsófia
tanító
angol műveltségterület
Szolnoki Enikő
matematika - fizika szakos tanár
középiskolai tanár
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ TERMÉSZETTUDOMÁNY
Szőcs Edit
tanító
angol nyelv és irodalom szakos tanár
középiskolai tanár
Szűcsné Veress Katalin
angol idegennyelv szakos tanár
középiskolai tanár
tehetségfejlesztő szakvizsga
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
IDEGEN NYELV
Urbán Miklósné
tanító
ének - zene speciális szakkollégium
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
1 - 2. évfolyam

Oktatók és segítő munkatársak

Takács-Dankó Kitti
tanító
pedagógiai asszisztens
Hoskó Imola
görögkatolikus hittanár
Kósáné Szmolár Viktória
történelem-hittanár
László Krisztián
Római katolikus hitoktató
teológiai MSC
pedagógia BSC
mentálhigiéné szakirány