Természettudomány

A természettudományos képzési forma lehetővé teszi intézményünkben a humán tantárgyak emelt szintű oktatását.

Ez elsősorban a matematika tantárgy emelt óraszámban történő oktatását jelenti 1. osztálytól kezdve, mely felső tagozaton már heti 5 alkalmat jelent. A tanulók hetente egyszer csoportbontásban tanulnak, ahol lehetőség van a tehetséggondozásra, vagy a tananyag mélyebb szintű gyakorlására.

Célunk, felkészíteni tanítványainkat a középfokú oktatási intézményekbe történő sikeres felvételi eljárásra, valamint a más területeken is hasznosítható matematikai gondolkodás fejlesztése.

Intézményünk speciális programja, a heti egy órában megjelenő Természettudományos Gyakorlatok tantárgy, ahol lehetőség nyílik a természetben zajló jelenségek modellezésére, megfigyelésére. A gyermekek figyelmét teljes mértékben lekötik a látványos kísérletek, melyek érthetőbbé teszik a biológia, fizika és kémia tantárgyakat is.

A digitális kultúra alapozását már 3. évfolyamtól elkezdjük. Két informatika tantermünkben minden diák saját számítógépen dolgozik.

A tanórák kiegészülnek más, tanórán kívüli lehetőségekkel: fejlesztő foglalkozásokkal, versenyekkel, szakkörökkel és a sakkpalota programmal.